Få juridisk overblik over din virksomhed med et gratis virksomhedstjek

For virksomheder kan manglende fokus på juridiske forhold betyde uforudsete tab og tidskrævende konflikter. Med et gratis virksomhedstjek hjælper vi din virksomhed med at skabe juridisk overblik og undgå uventede overraskelser.

Af gode grunde anvender virksomheder løbende årsrapporter, budgetter, økonomiplanlægning m.v. til at holde overblikket over virksomhedens økonomi.

På samme måde bør der være fokus på de juridiske forhold. Gennem mange års arbejde med erhvervsjura har vores advokater erfaret, at manglende fokus på virksomhedens juridiske forhold kan betyde uforudsete tab og konflikter, der ofte kan være både tidskrævende og meget omkostningstunge.

Med henblik på at skabe det juridiske overblik tilbyder ITDHjulmandKaptain et gratis virksomhedstjek inden for følgende forhold:

1. Selskabsret:
- Selskabets vedtægt, forretningsorden for bestyrelsen, direktørkontrakt, ejerbog, registrering i ejerregister, eventuel ejeraftale.

2. Ansættelsesret:
- Ansættelseskontrakt (max 10 stk.)

3. Virksomhedens kontrakter og aftaler:
- eksempelvis salgs- og leveringsbetingelser, lejekontrakter, transportaftaler m.v. (max. 10 stk.)

Sådan forløber et virksomhedstjek

  • Du sender din virksomheds dokumenter samt dine kontaktoplysninger til info@itdhjulmandkaptain.dk 
  • Advokater fra ITDHjulmandKaptain gennemgår dokumenterne
  • Sammen aftales et møde/telefonmøde, hvor de juridiske forhold i de fremsendte dokumenter behandles.

Vi gør opmærksom på, at et gratis virksomhedstjek ikke kan erstatte egentlig juridisk rådgivning. Formålet med virksomhedstjekket er at identificere og påpege eventuelle juridiske problemstillinger i de dokumenter, der fremsendes til gennemgang hos ITDHjulmandKaptain. Ønskes yderligere juridisk rådgivning på baggrund heraf, afregnes dette særskilt i henhold til den gældende rabataftale indgået mellem ITD og ITDHjulmandKaptain (rabataftalen forudsætter, at virksomheden er medlem af ITD).

Kontakt os

Du er altid meget velkommen til at kontakte os i forbindelse med spørgsmål eller rådgivning på info@itdhjulmandkaptain.dk eller telefon 7015 1000.