11. FEB 2020

Pr. 1. januar 2020 er de tidligere Incoterms 2010 blevet erstattet af Incoterms 2020. Læs mere

08. OKT 2019

I denne sag skulle EU-Domstolen tage stilling til momspligt i en situation, hvor et moderselskab planlægger at administrere forsyningen af tankkort, der udstedes af forskellige brændstofleverandør til alle dets selskaber. Læs mere

17. SEP 2019

Har din virksomhed købt eller solgt fast ejendom bestående af en grund med en funktionsdygtig bygning, hvor hensigten var at nedrive bygningen? Så kan en dom ved EU-domstolen få stor betydning for din virksomhed. Læs mere

03. SEP 2019

Hvornår er noget et fartøj? De fleste vil mene, at noget der kan sejle, er et fartøj. Men helt så enkelt er det ikke - og vurderingen af, hvorvidt noget er et fartøj, har afgørende betydning for, om der skal afregnes moms ved leveringen. Læs mere

01. SEP 2019

Der kan være flere årsager til, at et selskab ønsker at omstrukturere til et europæisk selskab. Spørgsmålet er, hvad det betyder rent skattemæssigt, hvis det pågældende selskab også har en filial i Danmark. Dette spørgsmål er blevet besvaret i et bindende ... Læs mere

28. AUG 2019

Det franske datatilsyn har idømt en mindre fransk translatørvirksomhed en bøde på lige knap 150.000 danske kroner for overtrædelse af persondataforordningens regler. Læs mere

15. AUG 2019

Vestre Landsret har i en netop afsagt dom taget stilling til, hvorvidt en arbejdsgiver kan bortvise en medarbejder, som var udeblevet fra mulighedssamtaler. Læs mere

13. AUG 2019

EU-Domstolen fastslår i en dom, at alle arbejdsgivere i EU er forpligtede til at indføre et system, hvor den enkelte medarbejders arbejdstid registreres. Registreringen af medarbejdernes daglige arbejdstid skal sikre en effektiv overholdelse af medarbejder... Læs mere

23. JUL 2019

Byretten har for nylig truffet afgørelse i en sag, der omhandler de skattemæssige konsekvenser af, at et aktionærlån bliver karakteriseret som ulovligt, og dermed i skattemæssig forstand bliver omkvalificeret til et udbytte. Sagen er anket til landsretten. Læs mere

21. JUL 2019

I slutningen af januar offentliggjorde Datatilsynet fokuspunkterne for de planlagte tilsyn for første halvdel af 2019. Første halvdel af 2019 er nu gået, og Datatilsynet har netop offentliggjort fokusområderne for de planlagte tilsyn for sidste halvdel af ... Læs mere

1af2