10. APR 2019

Folketinget har vedtaget en ændring af selskabsloven, som fjerner muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IVS). Efter lovens ikrafttræden er det derfor ikke muligt at danne nye iværksætterselskaber. Lovens ikrafttræden er dagen efter bekendtgørelse... Læs mere

04. JUL 2018

Et nyt lovforslag, som trådte i kraft den 1. juli 2018, nedsatte kapitalkravene i aktieselskaber, forenklede processen med omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber og indførte mulighed for tvangsopløsning af selskaber med manglend... Læs mere

22. JAN 2018

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal gøre det muligt at foretage apportindskud (indskydelse af andre værdier end kontanter) i forbindelse med omdannelse fra iværksætterselskab til anpartsselskab. Forslaget skal samtidig gøre det mul... Læs mere

18. JAN 2018

Erhvervsstyrelsen har sendt et lovforslag i høring, som skal nedsætte kapitalkravene i aktieselskaber, forenkle processen med omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber, og manglende registrering af reelle ejere skal kunne medføre t... Læs mere

06. DEC 2017

ITD HjulmandKaptain vinder principiel voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet på vegne af en renovationsen-treprenør i en sag, hvor den kommunale ordregiver havde ændret de offentlige forskrifter for indsamling af genanvendeligt affald som led i regeringens ... Læs mere

28. SEP 2017

Med lov nr. 697 af 8. juni 2017 om ændring af færdselsloven er sanktionerne for overtrædelser af totalvægt og køre- og hviletidsbestemmelserne blevet ændret med det sigte at indføre proportionalitet i strafudmålingen. Læs mere

24. MAJ 2017

Arbejdsretten nåede i en kendelse frem til, at der var tale om en virksomhedsoverdragelse, da en kommune overtog en kørselsopgave for en konkursramt vognmand. Dette skete, da kommunen - uden at have kendskab til det - ligeledes overtog nogle af de busser, ... Læs mere

24. MAJ 2017

Den 8. januar 2008 trådte den nugældende forældelseslov i kraft. Forældelsesfristen for fordringer i henhold til låne- og kreditaftaler, gældsbreve og andre fundamenter blev herved ændret fra 20 år til 10 år. 2017 bliver derfor året, hvor forældelsesfriste... Læs mere

24. MAJ 2017

Folketinget vedtog den 1. marts 2016 et nyt lovforslag, som indebærer, at selskaber, erhvervsdrivende virksomheder og fonde fremover skal foretage registrering af såkaldte ”reelle ejere” i et offentligt register. Lovforslaget træder i kraft den 23. maj 201... Læs mere

2af2