Den 8. januar 2008 trådte den nugældende forældelseslov i kraft. Forældelsesfristen for fordringer i henhold til låne- og kreditaftaler, gældsbreve og andre fundamenter blev herved ændret fra 20 år til 10 år. 2017 bliver derfor året, hvor forældelsesfristerne udløber på de mange krav, hvor kreditor senest afbrød forældelsen i 2007.

Indtil 2008 kunne kreditor afbryde forældelsen ved en almindelig påmindelse til debitor om kravets eksistens, og efter de nugældende regler vil forældelsen herefter være afbrudt i 10 år. Den konkrete frist for kravets forældelse er 10 år fra den dato, hvor kreditor senest sendte en påmindelse om kravet til debitor.

Rigtig mange kreditorer har derfor i dag krav, hvor forældelsen sidste gang blev afbrudt i 2007 ved påmindelse, og hvor kravet derfor forældes i løbet af 2017. Dette gælder særligt for professionelle låneudbydere, der har haft en fast praksis om at udsende årlige saldomeddelelser eller årsopgørelser til debitorerne – typisk den 31. december. Såfremt kreditor senest fremsendte en påmindelse til debitor om kravets eksistens den 31. december 2007, vil kravet bortfalde som følge af forældelse den 31. december 2017, hvis ikke kreditor inden da afbryder forældelsen i henhold til den nugældende forældelseslov.

I henhold til den nugældende forældelseslov er det ikke længere muligt at afbryde forældelsen ved at påminde debitor om kravets eksistens. I dag skal der ”mere til” førend forældelsen afbrydes, og der er nu to muligheder for at afbryde forældelsen; enten erkender debitor kravets eksistens, eller kreditor foretager retslige skridt.

Forældelsen afbrydes derfor i dag, hvis debitor erkender kravet udtrykkeligt eller ved sin handlemåde. Kreditor kan foretage flere forskellige former for retslige skridt, der afbryder forældelsen. For det første afbrydes forældelsen, hvis kreditor indleder retssag, dvs. indleverer stævning, og dermed ligestillet for derved at få kravets eksistens og størrelse fastslået. Dernæst afbrydes forældelsen også, hvis kreditor anmoder fogedretten om at indkalde debitor til møde i fogedretten – typisk med henblik på at foretage udlæg i debitors eventuelle aktiver. For det tredje kan kreditor afbryde forældelsen ved at indgive konkurs- eller rekonstruktionsbegæring mod debitor på baggrund af kravet. Såfremt debitor allerede er gået konkurs (eller død) eller under rekonstruktionsbehandling, kan kreditor anmelde kravet i boet henholdsvis til rekonstruktøren.

Når forældelsen afbrydes i overensstemmelse med den nugældende forældelseslov på fordringer i henhold til fx låne- og kreditaftaler, gældsbreve og andre fundamenter, løber der en ny forældelsesfrist på 10 år.

Konsekvensen af at kreditor ikke afbryder forældelsesfristen er, at kravet, herunder renter, gebyrer mv., mistes.

Som følge af ovenstående er det vigtigt, at man som kreditor gennemgår ældre tilgodehavender, hvor der kan være risiko for, at kravet forældes i løbet af 2017. For at bibeholde kravet er det nødvendigt at afbryde forældelsesfristen; enten ved debitors erkendelse af kravets eksistens eller ved at kreditor foretager retslige skridt.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit krav er forældet, eller har du brug for rådgivning og assistance i forbindelse med at afbryde forældelsen af dine tilgodehavender, så kontakt ITDHjulmandKaptain.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vi står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her