ITD HjulmandKaptain vinder principiel voldgiftssag ved Voldgiftsinstituttet på vegne af en renovationsen-treprenør i en sag, hvor den kommunale ordregiver havde ændret de offentlige forskrifter for indsamling af genanvendeligt affald som led i regeringens 2022-plan for øget genanvendelse.

En voldgiftsret nedsat af Voldgiftsinstituttet - bestående af tre juridiske dommere - har i sin voldgiftskendelse af den 1. december 2017 fastslået, at en entreprenør havde krav på ganske betydelig ekstrabetaling som følge af, at kommunen i 2016 ændrede kravene til affaldssortering og indsamling af genanvendeligt affald.

Advokat David Kjølby Larsen førte sagen for voldgiftsretten på vegne af entreprenøren.

Entreprenøren havde med virkning fra den 1. januar 2014 indgået en 5-årig kontrakt med kommunen om indsamling af husholdningsaffald og dagrenovation.

Med et nyt affaldsregulativ indførte kommunen i april 2016 et nyt indsamlingssystem, hvorefter alt pap og papir fremadrettet skulle sorteres og indsamles i en særskilt container placeret ved hver enkelt husstand. De øgede krav til genanvendelse af affald er blandt andet et udslag af regeringens 2022-strategiplan, ”Danmark uden affald”.

Sagen omhandlede spørgsmålet, om entreprenøren havde krav på ekstrabetaling for den ændrede indsamlingsordning på trods af det forhold, at kommunen direkte i udbudsmaterialet havde oplyst tilbudsgiverne om, at indsamlingen af pap og papir i kontraktperioden ville blive ændret som senere hen gjort.

Voldgiftsretten konstaterede, at kommunen i udbudsmaterialet havde varslet ændringen, men lagde særligt vægt på, at det i udbudsmaterialet var uklart, hvorvidt entreprenørens tilbud også skulle omfatte en sådan ændring. Voldgiftsretten fastslog, at kommunen som ordregiver principielt er nærmest til at bære risikoen for sådanne uklarheder i udbudsmaterialet.

På den baggrund fastslog Voldgiftsretten, at entreprenøren med henvisning til § 9 i AB Service 2003 havde krav på en opregulering af kontraktsummen fastsat ud fra det faktiske merarbejde, som den ændrede ordning havde medført for entreprenøren. Opreguleringen af kontraktsummen har betydning for resten af kontraktens varighed, hvorfor værdien af sagen er et større millionbeløb. 

Sagen kan ses som et positivt resultat af et længerevarende samarbejde mellem HjulmandKaptain og ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport.

Såfremt du har spørgsmål til ovenstående, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 7015 1000 eller info@itdhjulmandkaptain.dk

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vi står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her