Folketinget har vedtaget en ændring af selskabsloven, som fjerner muligheden for at stifte et iværksætterselskab (IVS). Efter lovens ikrafttræden er det derfor ikke muligt at danne nye iværksætterselskaber. Lovens ikrafttræden er dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Muligheden for at stifte iværksætterselskaber fjernes, fordi Erhvervsstyrelsens analyse af iværksætterselskaberne viste, at selskabsformen ikke havde den ønskede effekt i erhvervslivet.

De iværksætterselskaber, som allerede er stiftet inden lovens ikrafttræden, skal inden for 2 år beslutte, at iværksætterselskabet skal omregistrere sig til et anpartsselskab eller opløse selskabet. Omregistreringen kan kun ske, hvis selskabskapitalen i iværksætterselskabet er på minimum 40.000 kr. Sker omregistreringen ikke inden udløbet af denne fastsatte frist, vil iværksætterselskabet blive oversendt til tvangsopløsning hos Erhvervsstyrelsen.

Udover afskaffelsen af iværksætterselskaberne gennemføres samtidig en nedsættelse af kapitalkravet for anpartsselskaber fra DKK 50.000 til DKK 40.000.

Tak for din henvendelse

Vi har sendt dig en kvittering via mail og kontakter dig hurtigst muligt.

Har du en sag, hvor du mangler advokathjælp?

Vi står klar til at hjælpe

Vil du vide mere, eller har du brug for hjælp, så udfyld felterne. Så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Vi anbefaler, at du ikke indtaster nogle følsomme personoplysninger (f.eks. helbredsoplysninger) eller cpr. nr. i kontaktformularen.

Se vores persondatapolitik her